BIOODPAD KOMPOSTÁRNA POBĚŽOVICE S.R.O.

Zpracováváme bioodpadů z regionů, především tráva, listí, větve + odpady uvedené v senamu

 

Druhy odpadů dle katalogu odpadů

katalogové číslo Název odpadu
02 01 01 Kaly z praní a z čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07 Odpady z lesnictví
02 02 01 Kaly z praní a z čištění
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpady z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 01 01 Odpadní kůra a korek
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně povrchové vrstvy z mechanického třídění
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken
10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
17 02 01 Dřevo
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
(dřevo bez obsahu nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné)
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
(posekaná tráva,seno,sláma,listí,odpady ze zeleniny, osekané křoviny, ořezané části stromů, zbytky krmiv od hospodářských zvířat a odděleně sebrané organické hřbitovní odpady)
20 03 02 Odpad z tržišť (květiny,ovoce a zelenina)
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.