BIOODPAD ENERGIE POBĚŽOVICE S.R.O.

Odpady určené do zařízení Energie Poběžovice s.r.o.
Zpracováváme odpady VŽP 2. a 3. kat.

 

Seznam odpadů vstupujících do zařízení

Kat. č. odpadu Kategorie Název odpadu
02 01 01 O Kaly z praní a čištění
02 01 03     O Odpad rostlinných pletiv
02 01 06     O Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku (VŽP 2.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
02 01 07 O Odpady z lesnictví
02 02 01    O Kaly z praní a čištění
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
02 02 03      O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
02 02 04      O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
02 03 01      O Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04      O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 O Odpady jinak blíže neučené
02 03 05      O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 01 O Zemina z čištění a praní řepy
02 04 03 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01     O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z mlékárenského průmyslu
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
02 05 02      O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 01     O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 03 O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 O Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje)
02 07 02       O Odpady z destilace lihovin (výpalky)
02 07 04      O Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 
Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy a čaje)
02 07 05      O Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
03 03 08 O Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
04 02 10       O Organické hmoty z přírodních produktů (lanolín)
15 01 01      O Papírové a lepenkové obaly
19 05 03 O Kompost nevyhovující jakosti
19 08 05       O Kaly z čištění komunálních odpadních vod, včetně případů, kdy se jedná o odpad kategorie O/N
19 08 09       O Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
19 08 12       O Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14 O Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 09 02 O Kaly z čiření vody
20 01 01 O Papír a lepenka, s výjimkou papíru s vysokým leskem a odpadu z tapet
20 01 08       O Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)   
20 01 25       O Jedlý olej a tuk
(VŽP 3.kat. dle nařízení 1069/2009 ES a 142/2011 ES)
20 02 01       O Biologicky rozložitelný odpad
20 03 04 O Kal ze septiků a žump

 

Zpracovávané suroviny a jejich množství

Surovina t/rok Příjem a dávkování
Kejda 1 500 Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání kejdy s ostatními surovinami.
Kukuřičná siláž 9 800 Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne. Kukuřičná siláž je dodávána externími dodavateli.
Zbytky potravin 02 02 03, 02 03 04,atd 3 700 Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do příjmové homogenizační jímky. Odpady nevyžadují tepelnou předúpravu.
Glycerin 3 700 Čerpání přímo do příjmové jímky z cisternových vozů (denně). Dávkování je rovnoměrné v průběhu dne. V příjmové jímce dojde k promíchání s ostatními surovinami.
Kuchyňské zbytky 
200108 a VŽP III.kat.
7 300 Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace, Pomocí drtiče se surovina dopraví do příjmové jímky hygienizace. Odpady vyžadují tepelnou předúpravu. Ze zásobní jímky separátoru je surovina dávkována do pasterizačních nádrží a následně do příjmové jímky.
Digestát (ředění) 6 500 Ředění digestátem
Lanolin 3700 Navážení probíhá přímo do příjmové jímky
Krev 2 000 Navážení probíhá v příjmové hale hygienizace,
Pečivo a těsto 2 000 Navážení probíhá na volné skladovací ploše pomocí kolového nakladače. Dávkování bude automatické v průběhu dne.
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.