Kompostárna

Kompostárna Poběžovice

Vznikla v roce 2014. Základní myšlenkou bylo vyřešit nakládání s bioodpady v Domažlickém regionu a efektivně využít celý zemědělský areál na okraji obce Poběžovice.

Kapacita všech zařízení, včetně kompostárny je již 43 000 tun ročně!

Dopravu zajišťujeme vlastními vozidly.

Celý areál, kde se nachází i provozovna Kompostárny Poběžovice se zabývá materiálovým zpracováním odpadů organického původu. Nabízíme likvidaci, shromažďování a zpracování biologicky rozložitelného bioodpadu s využitím vedlejších produktů a odpadních materiálů ze zemědělské výroby, potravinářských a zpracovatelských výrob. Jedná se o zpracování zemědělské cíleně pěstované biomasy, meziproduktů živočišné výroby a vedlejších produktů zemědělských a potravinářských výrob anaerobní i aerobní fermentací a jejich následné zpracování na elektrickou a tepelnou energii.

Naším cílem je produkce kvalitního kompostu, který je použitelný pro místní zemědělce jako kvalitní organické hnojivo vhodné ke kompostování, rekultivaci a hnojení zemědělsky využívaných pozemků.

Kompostárna Poběžovice zpracovává odpady a suroviny aerobně – tj. za přístupu vzduchu. Samotné kompostování probíhá v pásových hromadách. Kvalita procesu je kontrolována měřením teplot a u vyzrálého kompostu následnou chemickou analýzou obsahu těžkých kovů, poměru C:N, fyzikálních parametrů a řeřichovým testem. Zpracování a výroba probíhá podle parametrů ČSN 465735 "Průmyslové komposty".

Všechna zařízení v celém areálu, jehož součástí je i provozovna Kompostárny Poběžovice, jsou svým způsobem unikátní, dokáží zpracovávat velkou paletu odpadů všech druhů a navíc je to jedno z mála zařízení v ČR zpracovávající vedlejší živočišné produkty II. a III. kategorie dle EP 1069/2009 se specializací na kuchyňské zbytky.

 

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.